Zaujímavé články | Články o našej obci

Pri nedávnej návšteve uverejnil spravodajský štáb TASR zaujímavé články o našej obci, ktoré si môžete pozrieť a prečítať:

Obec všeobecne:
http://www.teraz.sk/regiony/rakovec-nad-ondavou-rakociovci-obec/124977-clanok.html
Alena Pelechová a kraslice:
http://www.teraz.sk/regiony/pelechova-rakovec-nad-ondavou-kraslice/124981-clanok.html
FS Rakovčan:
http://www.teraz.sk/regiony/rakovec-nad-ondavou-folklor-rakovcan/124978-clanok.html
Svätý dub:
Rakovské gazdinky:

Ďalšie články