Aktuality | Stavanie mája 2019

Obec Rakovec nad Ondavou v zastúpení starostu a poslancov srdečne pozýva na stavanie mája, ktoré sa uskutoční v utorok 30.4.2019 o 18.00 hodine pri obecnom úrade. Vystúpia deti zo ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou a MSS Hrušovčan. Vo vestibule OcÚ bude pripravené malé občerstvenie.
Aktuality / Stavanie mája 2019