Aktuality | Stavanie mája

Obec Rakovec nad Ondavou a obecné zastupiteľstvo

Vás srdečne pozývajú na naše prvé

S T A V A N I E    M Á J A ,

dňa 30. apríla 2015

o 18.00 hodine

pred Obecným úradom.

Vystúpia: FS Rakovčana a Hrušovskí špivaci

Pripravené bude aj malé občerstvenie.

Tešíme sa na Vás

Stavanie mája 2015
Stavanie mája 2015
Stavanie mája 2015
Stavanie mája 2015
Stavanie mája 2015
Stavanie mája 2015
Stavanie mája 2015
Stavanie mája 2015
Stavanie mája 2015
Stavanie mája 2015
Stavanie mája 2015
Stavanie mája 2015
Stavanie mája 2015
Stavanie mája 2015
Stavanie mája 2015
Stavanie mája 2015
Stavanie mája 2015
Stavanie mája 2015
Stavanie mája 2015
Stavanie mája 2015
Stavanie mája 2015
Stavanie mája 2015
Stavanie mája 2015
Stavanie mája 2015
Stavanie mája 2015
Stavanie mája 2015
Stavanie mája 2015
Stavanie mája 2015