Aktuality | Pozvánka na pešiu púť k relikviám bl. muč. D.M.Trčku

Pozvánka na pešiu púť :

Redemptoristi v Michalovciach Vás pozývajú na 3. ročník pešej púte k relikviám blahoslaveného mučeníka Dominika Metoda Trčku, ktorá sa uskutoční v sobotu 29. augusta 2015.
Púť sa začne o 6.15 hodine svätou liturgiou v gréckokatolíckom chráme v Nižnom Hrabovci. Po skončení liturgie pútnici pôjdu po ceste do Poše, kde sa okolo 8.00 hodiny zastavia v gréckokatolíckom chráme. Potom budú pokračovať do Nižného Hrušova, cez les na Vybuchanec, a ďalej cestou do Lesného, Suchého, Topoľan a Michaloviec. V každej obci sa zastavia v miestnom gréckokatolíckom chráme, kde bude krátka modlitba a príhovor. Predpokladaný príchod do Baziliky minor Zoslania Svätého Ducha v Michalovciach je okolo 17.00 hodiny. Pútnici sa tam môžu zúčastniť aj na programe odpustovej slávnosti.
Tešíme sa na Vašu účasť a spoločnú modlitbu.