Aktuality | Mikuláš v našej obci

Mikuláš opäť po roku zavíta do našej obce a všetkým dobrým deťom

prinesie sladkosti.

Kedy: 5.12.2015 o 17.00 hod.

Kde: Kultúrny dom Rakovec nad Ondavou

PS: Teší sa na pesničky alebo básničky, ktoré si pre neho pripravíte.