Aktuality | Verejné zhromaždenie občanov

Obecné zastupiteľstvo v Rakovci nad Ondavou v súlade s § 11 b zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvoláva verejné  zhromaždenie obyvateľov obce Rakovec nad Ondavou,

ktoré sa uskutoční v sobotu 6. februára 2016 o 18.00 hodine v sále KD.

Program:

1. Otvorenie

2. Program rozvoja obce v roku 2016

3. Diskusia

4. Záver

Srdečne Vás pozývame a tešíme sa na Vašu účasť.

                                                       poslanci obecného zastupiteľstva

Verejné zhromaždenie občanov
Verejné zhromaždenie občanov
Verejné zhromaždenie občanov
Verejné zhromaždenie občanov
Verejné zhromaždenie občanov
Verejné zhromaždenie občanov
Verejné zhromaždenie občanov