Aktuality | Stavanie mája so zábavou

Dňa 30.4.2016 sa už po druhý krát za prítomnosti občanov uskutočnilo stavanie mája pri obecnom úrade. Ďakujeme občanom za účasť a predovšetkým žiakom materskej a základnej školy a folklórnemu súboru Rakovčan, že svojím spevom a tancom priblížili tradície a spríjemnili sobotňajší podvečer všetkým nám prítomným.  /Fotky z akcie sú vo fotogalérii./
Aktuality / Stavanie mája so zábavou