Aktuality | Súťaž o najkrajšiu fotku "Jar v Rakovci"

Zašlite do správy na FB, alebo doneste osobne na OcÚ  maximálne 5 fotiek z nášho rozkvitnutého Rakovca do konca mája. Najlepšie fotky zverejníme na FB a do 15. júna budete môcť hlasovať za tú naj. Z troch najlepších porota vyberie víťaznú fotku, ktorá sa ocitne na kalendári obce na rok 2018 spolu s menom autora. Víťaz /občan našej obce/ získa 30,- Eur.
Aktuality / Súťaž o najkrajšiu fotku