Aktuality | PASIENKOVÉ SPOL. - Pozvánka na valné zhromaždenia

Riadne valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva PASIENKOVÉ SPOLOČENSTVO sa bude konať

24.6.2017 o 17.30 v sále KD v Rakovci nad Ondavou.

Aktuality / Pasienkové spol. - Pozvánka na valné zhromaždenia