Aktuality | Mikuláš 2017

Obec Rakovec nad Ondavou

pozýva všetky deti našej obce

na stretnutie s Mikulášom,

do KD v utorok 5. decembra 2017

o 17.00 hodine.

Aktuality / Mikuláš 2017