Aktuality | Verejná súťaž na predaj palivového dreva

Obec Rakovec nad Ondavou vyhlasuje Verejnú súťaž na predaj palivového dreva vzniknutého po výreze a ošetrení stromov v amfiteátri miestneho parku. Cenové ponuky je potrebné doručiť v zalepenej obálke na OcÚ do pondelka 25.6.2018 do 12.00 hodiny. Víťažom sa stane uchádzač, ktorého ponuka dosiahne najvyššiu cenu za drevnú hmotu v celku v Eurách.
Aktuality / Verejná súťaž na predaj palivového dreva