Farnosť

Gréckokatolícka farnosť Rakovec nad Ondavou
072 03 Rakovec nad Ondavou 106

tel. 056/6894981

grkat.rakovec@minet.sk

www.greckokatolici-rakovec.infomi.sk