Kultúra

Folklórna skupina RAKOVČAN

Kultúrne zvyky obyvateľov obce udržuje folklórna skupina „Rakovčan“, ktorá svoju činnosť začala v roku 1977. Spočiatku to bola ženská spevácka skupina. Postupne sa jej rady rozširovali aj o mužskú časť. Takto vznikla folklórna skupina, ktorej vedúcou sa stala učiteľka základnej školy pani Agnesa Hrindová.
V súčasnosti je vedúcou FS Rakovčan pani Anna Berdáková.  Skupinu tvorí 20 členov.

Folklórna skupina reprezentuje obec na významných celoslovenských festivaloch. Poslaním folklórnej skupiny je uchovávanie vzácneho autentického materiálu spracovaného do javiskovej podoby, ktorý je dôležité približovať ako klenot slovenského národa mladej generácii.

Bližšie info na fb skupiny: https://www.facebook.com/Folkl%C3%B3rna-Skupina-Rakov%C4%8Dan-1814648222157542/?__tn__=%2Cd-k-R&eid=ARAr8OcGm0VVyyhyacogIbSi3gN-tCk_VUFfje-8c5Ml_XPKZTq1wPquD3B3GJc427c-NY18jFgeRK56OBECNÝ FUTBALOVÝ KLUB

Futbal sa v našej obci datuje už od roku 1929. V súčasnom období má Obecný futbalový klub mužstvo dospelých, dorastencov a žiakov v okresných súťažiach.

Viac info na fb klubu: https://www.facebook.com/OfkRakovecNadOndavou/


OZ ŠPORTOM K ZDRAVIU

V obci pôsobí aj Občianske združenie Športom k zdraviu, ktoré bolo založené dňa 28.12.2007. Združenie organizuje pravidelné stretnutia záujemcov o volejbal a to piatky od 19.00 - 21.00 a nedele od 17.00 - 19.00 hod. v telocvični ZŠ, alebo na ihrisku v miestnom parku. Cieľom združenia je podporovať a organizovať rôzne športové podujatia pre občanov obce a hlavne motivovať mládež k zmysluplnému využívaniu voľného času.

www.sportomkzdraviu.estranky.cz