Lesné spoločenstvo

Lesy Rakovec - p .s. , 072 03 Rakovec nad Ondavou 209, e mail : dusankrnac7@gmail.com, telefón : 0918564116

Vážení členovia, ako sme sľúbili otvárame na internetovej stránke Obecného úradu v Rakovci nad Ondavou podstránku s písomnými materiálmi pozemkového spoločenstva Lesy Rakovec - p.s. Rakovec nad Ondavou. Ing. Dušan Krnáč, predseda

doc Zmluva o založení spoločenstva "Lesy Rakovec"
docx Stanovy lesného spoločenstva
docx Zápis Valného zhromaždenia dňa 5.7.2014
xlsx Prezenčná listina z val. zhromaždenia 5.7.2014
docx Zápis z výboru lesného spoločenstva z 11.7.2014
doc Čestné prehlásenie - členská prihláška