Profil verejného obstarávateľa

Podlimitné zakázky

Dokumenty na stiahnutie

Stavebný úrad - tlačivá/žiadosti
Stavebné povolenie, Kolaudácia, Ohlásenie drobnej stavby, ...
(156.5 kb)

Nadlimitné zakázky

Dokumenty na stiahnutie

Zákazky podľa § 9 ods. 9

Dokumenty na stiahnutie

6.11.2018
Zápisnica a uznesenie
(256.94 kb)
19.10.2018
Zápisnica a uznesenia
(420.79 kb)
17.8.2018
Zápisnica a uznesenia
(163.4 kb)
15.06.2018
Zápisnica a uznesenia 15.6.2018
(130.69 kb)
9.3.2018
Zápisnica a uznesenia 9.3.2018
(739.46 kb)
15.12.2017
Zápisnica a uznesenia 15.12.2017
(6110.66 kb)
6.10.2017
Zápisnica a uznesenia 6.10.2017
(486.65 kb)
30.6.2017
Zápisnica a uznesenia 30.6.2017
(389.8 kb)
(430.87 kb)
(486.92 kb)
30.1.2017
Zápisnica z voľby hlavného kontrolóra
(221.05 kb)
15.12.2016
Zápisnica 15.12.2016
(105.4 kb)
23.9.2016
Zápisnica 23.9.2016
(392.82 kb)
(33 kb)
(49.5 kb)
(31 kb)
(20.73 kb)
(74 kb)
(20 kb)
(23.2 kb)
(22.93 kb)
(23.69 kb)
(78.5 kb)
(39 kb)
(55 kb)