Úradná tabuľa

Zámer na priamy predaj pozemku - príloha 4
Príloha č. 4 Zámeru na priamy predaj pozemku
(103.75 kb)
Zámer na priamy predaj pozemku - príloha 3
Príloha č. 3 Zámeru na priamy predaj pozemku
(81.78 kb)
Zámer na priamy predaj pozemku - príloha 2
Príloha č. 2 Zámeru na priamy predaj pozemku
(22.05 kb)
Zámer na priamy predaj pozemku - príloha 1
Príloha č. 1 Zámeru na priamy predaj pozemku
(22.23 kb)
(37.67 kb)
(1363.91 kb)
Oznámenie o zverejnení mailovej adresy
- delegovanie členov komisie na voľby do VÚC
(173.78 kb)
Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN obce Parchovany
Oznámenie o strategickom dokumente
(353.66 kb)
(105.91 kb)
(340.73 kb)

(0 b)