Úradná tabuľa

Oznámenie o opakovanej dražbe
Dražba rozostavaného rodinného domu
(3559.08 kb)
Oznámenie o zámere vyhlásiť chránený strom
zámer vyhlásiť chránený strom Dub letný
(1347.18 kb)
Návrh Územného plánu PSK
Oznámenie o prerokovaní
(330.75 kb)
Pozvánka na OcZ 9.3.2018
Pozvánka na OcZ 9.3.2018
(452.43 kb)
Oznámenie o dražbe
Dražba rozostavaného rodinného domu
(461.19 kb)
Regionálna integrovaná územná stratégia KSK - zmena
Oznámenie o zmene strategického dokumentu
(423.23 kb)
(319.19 kb)
(323.49 kb)
(347.23 kb)
Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016-2020
Správa o hodnotení a návrh strategického dokumentu
(423.48 kb)
VZN č. 1/2017
VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za KO a DSO
(509.57 kb)
Zámer na priamy predaj pozemku - príloha 4
Príloha č. 4 Zámeru na priamy predaj pozemku
(103.75 kb)
Zámer na priamy predaj pozemku - príloha 3
Príloha č. 3 Zámeru na priamy predaj pozemku
(81.78 kb)
Zámer na priamy predaj pozemku - príloha 2
Príloha č. 2 Zámeru na priamy predaj pozemku
(22.05 kb)
Zámer na priamy predaj pozemku - príloha 1
Príloha č. 1 Zámeru na priamy predaj pozemku
(22.23 kb)
(37.67 kb)
(1363.91 kb)
Oznámenie o zverejnení mailovej adresy
- delegovanie členov komisie na voľby do VÚC
(173.78 kb)
Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN obce Parchovany
Oznámenie o strategickom dokumente
(353.66 kb)
(105.91 kb)
(340.73 kb)

(0 b)