Úradná tabuľa

Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN obce Parchovany
Oznámenie o strategickom dokumente
(353.66 kb)
(105.91 kb)
(340.73 kb)