Úradná tabuľa

Lesy Rakovec - p.s.
Pozvánka na valné zhromaždenie
(541.87 kb)
(555.91 kb)
(423.51 kb)
Verejná vyhláška - Milan Onufer
V dedičskej veci po poručiteľke Jozefe Onuferovej
(548.19 kb)
(142.86 kb)
(289.13 kb)
Informácia o voľnom pracovnom mieste
ZŠ s MŠ - šk. psychológ
(224.9 kb)
(776.76 kb)
(266.66 kb)
Pozvánka na OcZ 15.06.2018
Pozvánka na OcZ 15.06.2018
(480.15 kb)
(1233.55 kb)
Oznámenie - Rozhodnutie o odstránení stavby
Rozhodnutie o odstránení stavby "Oplotenie"
(460.81 kb)
Oznámenie o kúpe časti podniku
JRD Rakovec s.r.o. - POĽNOFARM s.r.o.
(537.88 kb)
Oznámenie o kúpe časti podniku
JRD Rakovec s.r.o. - CORONA GROUP, s.r.o.
(554.91 kb)
(3626.62 kb)
Návrh Záverečného účtu obce za rok 2017
Návrh Záverečného účtu obce za rok 2017
(288.42 kb)
Stanovisko hl. kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2017
Stanovisko hl. kontrolóra- záverečný účet obce 2017
(321.38 kb)
Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce na 2. polrok 2018
Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce na 2. polrok 2018
(76.16 kb)
POH Košic. kraja - 1.časť
Záverečné stanovisko
(4517.84 kb)
POH Košic. kraja - 2.časť
Záverečné stanovisko
(5060.82 kb)
POH Košic. kraja - 3.časť
Záverečné stanovisko
(5613.89 kb)
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
dobrovoľná dražba pozemkov
(3182.84 kb)
Oznámenie o opakovanej dražbe
Dražba rozostavaného rodinného domu
(3559.08 kb)
Oznámenie o zámere vyhlásiť chránený strom
zámer vyhlásiť chránený strom Dub letný
(1347.18 kb)
Návrh Územného plánu PSK
Oznámenie o prerokovaní
(330.75 kb)
Pozvánka na OcZ 9.3.2018
Pozvánka na OcZ 9.3.2018
(452.43 kb)
Oznámenie o dražbe
Dražba rozostavaného rodinného domu
(461.19 kb)
Regionálna integrovaná územná stratégia KSK - zmena
Oznámenie o zmene strategického dokumentu
(423.23 kb)
(319.19 kb)
(323.49 kb)
(347.23 kb)
Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016-2020
Správa o hodnotení a návrh strategického dokumentu
(423.48 kb)
VZN č. 1/2017
VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za KO a DSO
(509.57 kb)
Zámer na priamy predaj pozemku - príloha 4
Príloha č. 4 Zámeru na priamy predaj pozemku
(103.75 kb)
Zámer na priamy predaj pozemku - príloha 3
Príloha č. 3 Zámeru na priamy predaj pozemku
(81.78 kb)
Zámer na priamy predaj pozemku - príloha 2
Príloha č. 2 Zámeru na priamy predaj pozemku
(22.05 kb)
Zámer na priamy predaj pozemku - príloha 1
Príloha č. 1 Zámeru na priamy predaj pozemku
(22.23 kb)
(37.67 kb)
(1363.91 kb)
Oznámenie o zverejnení mailovej adresy
- delegovanie členov komisie na voľby do VÚC
(173.78 kb)
Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN obce Parchovany
Oznámenie o strategickom dokumente
(353.66 kb)
(105.91 kb)
(340.73 kb)