Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 1/2017 o miestnych daniach a poplatku
VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za KO a DSO
(509.57 kb)
VZN č. 2/2016
o miestnych daniach a o miestnom poplatku za KO a DSO
(506.19 kb)
VZN č. 1/2016
o nakladaní s KO a DSO
(635.43 kb)
VZN č. 4/2015
o miestnych daniach a o miestnom poplatku
(93 kb)
VZN č. 3/2015
Zápis detí do ZŠ
(20.72 kb)
VZN č. 2/2015
Príspevky ZŠ a MŠ
(58.5 kb)
VZN č. 1/2015
o núdzovom zásobovaní pitonou vodou
(24.36 kb)
(64.5 kb)