Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Mesiac: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
2/2018 odborná asistencia pri vypracovaní žiadostí Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja, n.o.
1900.00 €
1/2018 Zmluva o poskytovaní dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže Mesto Vranov nad Topľou
50.00 €
15/2017 Zmluva o príspevku na poskytnutie dopravných služieb pre žiakov ZŠ SAD Humenné a.s.
0.30 €
14/2017 Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo št. rozpočtu na rok 2017 Ministerstvo vnútra
10000.00 €
13/2017 Zmluva o poskytovaní dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže Obec Rakovec nad Ondavou
50.00 €
12/2017 Zmluva o poskytovaní dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže Mesto Vranov nad Topľou
135.00 €
11/2017 Zmluva o servisnom prenájme rohoží Lindstrom, s.r.o.
5.24 €
10/2017 Prenájom pozemku na výstavbu parkoviska Gréckokatolícka cirkev, farnosť Rakovec n. O.
1.00 €
7/2017 Viacúčelové ihrisko Rakovec nad Ondavou Darien s.r.o.
24007.20 €
6/2017 Kamerový systém v obci Signál Jozef Mitro
7857.60 €
5/2017 ŽÚ MK v obci Eurovia SK, a.s.
20287.64 €
4/2017 prechádzanie kanalizácie cez nehnuteľnosti VVS, a.s.
0.00 €
1/2017 Poskytnutie sponzorského príspevku na Školský ples Pekárne ILaS a Cukrárne
0.00 €
PZ2/2017 hudobná produkcia na Folklórne slávnosti Folk3o, Ondrej Soták
150.00 €
PZ1/2017 hudobná produkcia na Folklórne slávnosti Jozef Bankovič Bank-band
350.00 €
Dodatok 1/2017 zmena v počte vyvážaných nádob FURA s.r.o.
0.00 €
Z 13/2016 poskytnutie audítorských služieb Ing. Marta Podolcová, zodpovedný audítor, č. licencie 338
900.00 €
Z12/2016 poskytnutie fin. prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí na rok 2017 Mesto Košice
50.00 €
Z11/2016 výmena pouličných svietidiel za LED svietidlá Edison SK s.r.o.
16202.40 €
Z10/2016 Služba LTE 30 - internet Slovanet a.s.
23.50 €
Z9/2016 Zateplenie pavilónu U1 ZŠ s MŠ Rakovec n. O. PŠP, s.r.o.
4000.00 €
Z8/2016 sledovanie výziev na rekonš. ver. osvetlenia EkoSymbióza, o.z.
0.00 €
Z7/2016 služby aplikačných modulov IS DCOM DEUS
0.00 €
NNP-4/2015 prenájom telocvične Obec Rakovec nad Ondavou
5.00 €
193/2016 zabezpečenie systému združeného nakladania s opadmi z obalov Natur-Pack, a.s
0.00 €
ZBZ 5/2015 zabezpečenie systému združeného nakladania s opadmi z obalov Natur-Pack, a.s
0.00 €
ZVDM 2/2015 poskytnutie fin. prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí na rok 2016 Mesto Vranov nad Topľou
50.00 €
2015002219 poskytnutie fin. prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí na rok 2016 Mesto Košice
100.00 €
NNP-3/2015 prenájom telocvične Obec Rakovec nad Ondavou
5.00 €
112215 08U03 poskytnutie dotácie na likvidáciu skládky odpadu Environmentálny fond
33329.00 €
NNP-2/2015 prenájom telocvične Obec Rakovec nad Ondavou
5.00 €
NNP-1/2015 prenájom telocvične Obec Rakovec nad Ondavou
3.30 €
73/2015 Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Rakovec nad Ondavou Angel Wings, s.r.o.
35083.56 €
Nafta/19/2015 Fin. príspevok na projekt Rekonštrukcia športového areálu Nadácia SPP
1000.00 €
3/2015 KZ Predmetom predaja je pozemok par.č. 22/3 o výmere 433 m2 Obec Rakovec nad Ondavou
1.00 €
2/2015/KZ Predmetom predaja je záhrada par.č. 177 o výmere 1321 m2 Ladislav Mikitovič
1.00 €
1/2015/ZOD Zvýšenie energetickej účinnosti budovy MŠ Rakovec nad Ondavou Bricon Snakov, s.r.o.
44940.34 €
6/2014 Zásobovanie kancelárskymi potrebami a čistiacimi prostriedkami a materiálom podľa potreby ALDA Vranov n.T., s.r.o.
0.00 €
5/2014 Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce od 5 do 15 rokov Mesto Košice
50.00 €
4/2014 Financovanie projektu prevencie kriminality "Kamerový systém" MV SR
3000.00 €
3/2014 Rekonštrukcia miestnej komunikácie Eurovia SK, a.s.
19115.78 €
2/2014 Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce od 5 do 15 rokov Mesto Michalovce
50.00 €
1/2014 Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce od 5 do 15 rokov Mesto Vranov nad Topľou
50.00 €