Obec Rakovec nad Ondavou rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Úradná tabuľa

Informácia o výrube stromu
Oznámenie o začatí konania
(375.18 kb)
Výzva vlastníkom lesných pozemkov
výzva a zoznam vlastníkov, ktorí nepožiadali o užívacie práva
(4421.48 kb)
Výzva vlastníkom lesných pozemkov
výzva a zoznam vlastníkov, ktorí požiadali o užívacie práva
(670.75 kb)
Oznámenie o odvolaní - verejná vyhláška
Poľovný revír - ONDAVA MORAVANY
(674.24 kb)
Rozhodnutie - verejná vyhláška
Poľovný revír - ONDAVA MORAVANY
(3703.78 kb)
Rakovec n.O. - nová TS, NN a DP z TS1
oznámenie verejnou vyhláškou
(627.66 kb)
(157.56 kb)
(152.35 kb)
(163.31 kb)
(210.81 kb)
(172.41 kb)
(1154.53 kb)
(426.46 kb)
(426.23 kb)
Pozemkové úpravy
Oznámenie o prípravnom konaní PÚ
(274.66 kb)
Stavba: 04_INS_FTTH_MI:09_Rakovec nad Ondavou
oznámenie o začatí územného konania
(75.24 kb)
(615.28 kb)
(409.31 kb)
(645.83 kb)
Vyhlásenie verejnej súťaže
Predaj pozemku v obci
(1075.51 kb)
Voľné pracovné miesto
Učiteľ 1. stupňa ZŠ
(288.34 kb)
(7958.54 kb)
Verejná vyhláška
zákazu organizovania verejných podujatí ...
(1695.14 kb)
(123.62 kb)
(124.16 kb)
Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja
Správa o hodnotení vplyvov a návrh strategického dokumentu
(425.14 kb)
Upovedomenie o začatí exekúcie
doručenie zverejnením oznámenia
(371.39 kb)
(110.12 kb)
Stanovisko dopravcu
stanovisko k obnoveniu dopravy
(941.92 kb)
(52.22 kb)
(839.33 kb)
Zmena hraníc poľovného revíru Ondava Moravany
Rozhodnutie o prerušení konania
(3745.09 kb)
(1942.05 kb)
(1734.93 kb)
Povinné informovanie
ochrana osobných údajov
(300.88 kb)
(423 kb)
Návrh VZN č. 1/2019
o pravidlách udržiavania čistoty v obci a ochrany ver. zelene
(160.95 kb)
Návrh Dodatku č. 4 k VZN č. 2/2015
o určení výšky príspevkov - strava MŠ a ZŠ
(180.03 kb)
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
Predaj pozemku v Rakovci nad Ondavou
(3132.13 kb)
Informácia o voľnom pracovnom mieste
ZŠ s MŠ - učiteľ 2. stupňa SJL
(299.66 kb)
Informácia o voľnom pracovnom mieste
ZŠ s MŠ - učiteľ 2. stupňa FYZ
(294.71 kb)
Informácia o voľnom pracovnom mieste
ZŠ s MŠ - učiteľ prim. vzdelania
(292.77 kb)
Lesy Rakovec - p.s.
Pozvánka na valné zhromaždenie
(541.87 kb)
(555.91 kb)
(423.51 kb)
Verejná vyhláška - Milan Onufer
V dedičskej veci po poručiteľke Jozefe Onuferovej
(548.19 kb)
(142.86 kb)
(289.13 kb)
Informácia o voľnom pracovnom mieste
ZŠ s MŠ - šk. psychológ
(224.9 kb)
(776.76 kb)
(266.66 kb)
Pozvánka na OcZ 15.06.2018
Pozvánka na OcZ 15.06.2018
(480.15 kb)
(1233.55 kb)
Oznámenie - Rozhodnutie o odstránení stavby
Rozhodnutie o odstránení stavby "Oplotenie"
(460.81 kb)
Oznámenie o kúpe časti podniku
JRD Rakovec s.r.o. - POĽNOFARM s.r.o.
(537.88 kb)
Oznámenie o kúpe časti podniku
JRD Rakovec s.r.o. - CORONA GROUP, s.r.o.
(554.91 kb)
(3626.62 kb)
Návrh Záverečného účtu obce za rok 2017
Návrh Záverečného účtu obce za rok 2017
(288.42 kb)
Stanovisko hl. kontrolóra k záverečnému účtu obce za rok 2017
Stanovisko hl. kontrolóra- záverečný účet obce 2017
(321.38 kb)
Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce na 2. polrok 2018
Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra obce na 2. polrok 2018
(76.16 kb)
POH Košic. kraja - 1.časť
Záverečné stanovisko
(4517.84 kb)
POH Košic. kraja - 2.časť
Záverečné stanovisko
(5060.82 kb)
POH Košic. kraja - 3.časť
Záverečné stanovisko
(5613.89 kb)
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
dobrovoľná dražba pozemkov
(3182.84 kb)
Oznámenie o opakovanej dražbe
Dražba rozostavaného rodinného domu
(3559.08 kb)
Oznámenie o zámere vyhlásiť chránený strom
zámer vyhlásiť chránený strom Dub letný
(1347.18 kb)
Návrh Územného plánu PSK
Oznámenie o prerokovaní
(330.75 kb)
Pozvánka na OcZ 9.3.2018
Pozvánka na OcZ 9.3.2018
(452.43 kb)
Oznámenie o dražbe
Dražba rozostavaného rodinného domu
(461.19 kb)
Regionálna integrovaná územná stratégia KSK - zmena
Oznámenie o zmene strategického dokumentu
(423.23 kb)
(319.19 kb)
(323.49 kb)
(347.23 kb)
Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016-2020
Správa o hodnotení a návrh strategického dokumentu
(423.48 kb)
VZN č. 1/2017
VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za KO a DSO
(509.57 kb)
Zámer na priamy predaj pozemku - príloha 4
Príloha č. 4 Zámeru na priamy predaj pozemku
(103.75 kb)
Zámer na priamy predaj pozemku - príloha 3
Príloha č. 3 Zámeru na priamy predaj pozemku
(81.78 kb)
Zámer na priamy predaj pozemku - príloha 2
Príloha č. 2 Zámeru na priamy predaj pozemku
(22.05 kb)
Zámer na priamy predaj pozemku - príloha 1
Príloha č. 1 Zámeru na priamy predaj pozemku
(22.23 kb)
(37.67 kb)
(1363.91 kb)
Oznámenie o zverejnení mailovej adresy
- delegovanie členov komisie na voľby do VÚC
(173.78 kb)
Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN obce Parchovany
Oznámenie o strategickom dokumente
(353.66 kb)
(105.91 kb)
(340.73 kb)
(124.82 kb)