Obec Rakovec nad Ondavou rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Aktuality | Verejné zhromaždenie v obci POŠA

Obec Poša bola požiadaná spoločnosťou prevádzkujúcou odkalisko Poša o vydanie záväzného stanoviska k projektu „Predĺženie struskovodu“. Týmto projektom chce spoločnosť získať povolenie na vypúšťanie odpadových vôd priamo do KYJOVSKÉHO POTOKA. Týmto opatrením chce ukončiť prevádzku ODKALISKA POŠA. 

Nakoľko prevádzkovateľ požiadal o záväzné stanovisko iba obec Poša a vynechal ostatné priamo dotknuté obce Nižný Hrušov, Dlhé Klčovo, Rakovec nad Ondavou, Moravany a ďalšie na toku Ondavy, kam vyteká Kyjovský Potok, pozývame obyvateľov týchto obcí na vyjadrenie svojho stanoviska k tomuto zámeru na verejné zhromaždenie do obce Poša v piatok 13.09.2019 o 16.30 hod. 

Je neakceptovateľné, aby sa tak závažný projekt, ktorý bude mať dopad ďalšie desiatky rokov na celý región a budúce generácie riešil bez nás – bez vyjadrenia obyvateľov, na ktorých každodenný život má dopad odkalisko a celá činnosť okolo odkaliska. A preto Vás pozývame, aby ste sa osobne zúčastnili tohto verejného zhromaždenia a vyjadrili svoj názor na tento projekt priamo prevádzkovateľom odkaliska a kompetentným orgánom.

Tento problém sa týka všetkých obyvateľov nášho regiónu, preto očakávame Vašu hojnú účasť a podporu.

Starostovia obcí Poša, Nižný Hrušov, Nižný Hrabovec, Dlhé Klčovo, Rakovec nad Ondavou a Moravany