Kultúra a šport

Folklórna skupina RAKOVČAN imgcache/e-img-1787.jpg

Kultúrne zvyky obyvateľov obce udržuje folklórna skupina „Rakovčan“, ktorá svoju činnosť začala v roku 1977. Spočiatku to bola ženská spevácka skupina. Postupne sa jej rady rozširovali aj o mužskú časť. Takto vznikla folklórna skupina, ktorej vedúcou sa stala učiteľka základnej školy pani Agnesa Hrindová.
V súčasnosti je vedúcou FS Rakovčan Mgr. Katarína Kuruczová. Skupinu tvorí 20 členov.

Folklórna skupina reprezentuje obec na významných celoslovenských festivaloch. Poslaním folklórnej skupiny je uchovávanie vzácneho autentického materiálu spracovaného do javiskovej podoby, ktorý je dôležité približovať ako klenot slovenského národa mladej generácii.

Bližšie info na fb skupiny: https://www.facebook.com/Folkl%C3%B3rna-Skupina-Rakov%C4%8Dan-1814648222157542/?__tn__=%2Cd-k-R&eid=ARAr8OcGm0VVyyhyacogIbSi3gN-tCk_VUFfje-8c5Ml_XPKZTq1wPquD3B3GJc427c-NY18jFgeRK56

mail: fsrakovcan@gmail.comOBECNÝ FUTBALOVÝ KLUB

Futbal sa v našej obci datuje už od roku 1929. V súčasnom období má Obecný futbalový klub mužstvo dospelých, dorastencov a žiakov v okresných súťažiach.

Viac info na fb klubu: https://www.facebook.com/OfkRakovecNadOndavou/

Natur-pack
Úradné hodiny
Pondelok 08:00 - 15:00
Utorok 08:00 - 12:00
Streda 08:00 - 16:30
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 08:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

OcÚ Tel.č.: +421 56 68 94 871

E-mail: ocurakovec@gmail.com

Kalendár odvozu odpadu
Zaujímavé články | Články o našej obci

Pri nedávnej návšteve uverejnil spravodajský štáb TASR zaujímavé články o našej obci, ktoré si môžete pozrieť a prečítať

Obec všeobecne:
Od obce si odvádzal svoje meno významný šľachtický rod

Alena Pelechová a kraslice:
Alena Pelechová si zo svojho koníčka urobila celoročnú živnosť

FS Rakovčan:
Ak sa v Rakovci nad Ondavou spieva, či tancuje, tak je za tým Rakovčan

Svätý dub:
Pýchou Rakovca nad Ondavou je unikátny dub

Rakovské gazdinky:
Rakovské gazdinky zostávajú verné receptom starých mám