Kultúra a šport

Folklórna skupina RAKOVČAN imgcache/e-img-1965.jpg

Kultúrne zvyky obyvateľov obce udržuje folklórna skupina „Rakovčan“, ktorá svoju činnosť začala v roku 1977. Spočiatku to bola ženská spevácka skupina. Postupne sa jej rady rozširovali aj o mužskú časť. Takto vznikla folklórna skupina, ktorej vedúcou sa stala učiteľka základnej školy pani Agnesa Hrindová. Neskôr boli významným prínosom skupiny manželia Bartolomej a Malvína Gajdošoví, po nich prevzala úlohu vedúcej pani Anna Berdáková.

V súčasnosti je vedúcou FSk Rakovčan pani Katarína Kuruczová, umeleckým vedúcim Ing. Martin Ťasko a organizačným vedúcim Radoslav Šuhajda. Skupinu tvorí 25 členov, ktorí sa pravidelne /každú stredu/ stretávajú na spoločných skúškach v priestoroch na poschodí MŠ. Do svojho kolektívu radi príjmu nových členov, najmä mužov, ktorých je podstatne menej ako žien a dievčat.

Folklórna skupina reprezentuje obec na rôznych podujatiach blízkych či vzdialenejších obcí, na významných celoslovenských festivaloch ale aj na festivaloch v zahraničí. Poslaním folklórnej skupiny je uchovávanie vzácneho autentického materiálu spracovaného do javiskovej podoby, ktorý je dôležité približovať ako klenot slovenského národa mladej generácii. Vo svojom repertoári prezentujú pásma: Fašengi, U Kovaľa, Dožinki, Pradki, Svati večar + Koledy, ... spevy a tance tipické len pre obec Rakovec nad Ondavou, ako je potrasaná polka či dupkaná...

Bližšie info na fb skupiny: https://www.facebook.com/Folkl%C3%B3rna-Skupina-Rakov%C4%8Dan-1814648222157542/?__tn__=%2Cd-k-R&eid=ARAr8OcGm0VVyyhyacogIbSi3gN-tCk_VUFfje-8c5Ml_XPKZTq1wPquD3B3GJc427c-NY18jFgeRK56

mail: fsrakovcan@gmail.comOBECNÝ FUTBALOVÝ KLUB

Futbal sa v našej obci datuje už od roku 1929. V súčasnom období má Obecný futbalový klub mužstvo dospelých, dorastencov a žiakov v okresných súťažiach.

Viac info na fb klubu: https://www.facebook.com/OfkRakovecNadOndavou/

Natur-pack
Úradné hodiny
Pondelok 08:00 - 15:00
Utorok 08:00 - 12:00
Streda 08:00 - 16:30
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 08:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

OcÚ Tel.č.: +421 56 68 94 871

E-mail: ocurakovec@gmail.com

Kalendár odvozu odpadu
Zaujímavé články | Články o našej obci