Kontakty

Toto webové sídlo www.rakovecnadondavou.sk spravuje Obec Rakovec nad Ondavou je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Rakovec nad Ondavou

Adresa:
Obec Rakovec nad Ondavou
Rakovec nad Ondavou 209
072 03 Rakovec nad Ondavou

IČO: 00325708

DIČ: 2020742537

IBAN: SK18 5600 0000 0043 6733 3002

Samosprávny kraj: Košický 
Okres: Michalovce
Región: Zemplín 
Počet obyvateľov k 1.1.2022: 1038
Rozloha: 1522 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1266 


Mobil starosta: 0905 826 299 

Mobil OcÚ: 0918 523 398

Tel.: 056/6894871056/6885811

E-mailocurakovec@gmail.com

FB: https://www.facebook.com/Obec-Rakovec-nad-Ondavou

Kompetencie:
Obec Rakovec nad Ondavou je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad a Matričný úrad pre obec Rakovec nad Ondavou je zriadený na Miestnom úrade vTrhovišti

Úradné hodiny:

Pondelok 8:00 - 15:00
Utorok 8:00 - 12:00
Streda 8:00 - 16:30
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 8:00 - 12:00

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk

  Natur-pack
  Úradné hodiny
  Pondelok 08:00 - 15:00
  Utorok 08:00 - 12:00
  Streda 08:00 - 16:30
  Štvrtok nestránkový deň
  Piatok 08:00 - 12:00

  Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

  OcÚ Tel.č.: +421 56 68 94 871

  E-mail: ocurakovec@gmail.com

  Kalendár odvozu odpadu
  Zaujímavé články | Články o našej obci