Spoločenská kronika

Rok 2023

Narodení: 5

Úmrtia: 12

Prisťahovaní: 21

Odsťahovaní: 17

Sobáše: 4

Stav obyvateľov k 31.12.2023: 1021


Rok 2022

Narodení: 6

Úmrtia: 20

Prisťahovaní: 21

Odsťahovaní: 21

Sobáše: 8

Stav obyvateľov k 31.12.2022: 1024


Rok 2021

Narodení: 6

Úmrtia: 12

Prisťahovní: 20

Odsťahovaní: 3

Sobáše: 2

Stav obyvateľov k 31.12.2021: 1038


Rok 2020

Narodení: 7

Úmrtia: 11

Prisťahovaní: 12

Osťahovaní: 18

Sobáše: 10

Stav obyvateľov k 31.12.2020: 1027


Rok 2019

Narodení: 2

Úmrtia: 14

Prisťahovaní: 13

Odsťahovaní: 13

Stav obyvateľov k 31.12.2019: 1037


Rok 2018

Narodení: 7

Úmrtia: 18

Prisťahovaní: 30

Odsťahovaní: 8

Stav obyvateľov k 31.12.2018: 1049


Rok 2017

Narodené deti:      Úmrtia:
1. Stela Kontuľová   1. Ján Soták *1936
2. Tamara Bakajsová   2. Jozefa Onuferová *1937
3. Patrik Ivanko           3. Helena Boruchová *1930
4. Lucas Mati           4. Ján Čop *1953
5. Anna Bartek       5. Anna Lešková *1930
6. Michaela Tologová     6. Helena Humeníková *1931
7. Richard Gajdoš       7. Bartolomej Tokár *1962
8. Filip Kičinka 8. Elek Balog *1948
9. Tatiana Gejgušová     9. Anna Majerníková *1947
10. Eliška Pavliščáková       10. Mária Ivanová *1921
11. Michal Mihalčo *1947
12. Irena Repková *1954
Prisťahovaní: 25      13. Ludvik Balog *1948
Odsťahovaní: 7      14. Marián Pavlov *1973
Sobáše: 6     15. Alžbeta Matiová *1925
16. Anna Mikulová *1929
17. - 24.  8 klientov Domova sociálnych služieb
Stav obyvateľov k 31.12.2017: 1038


Rok 2016

Narodené deti: Úmrtia:
1. Carmen Piskorová  1. Bartolomej Gajdoš  *1932
2. Jakub Mikula 2. Anna Ivanková  *1926
3. Matej Goga  3. Alžbeta Radiková  *1929
4. Viktória Kolesárová  4. Mária Bakajsová  *1944
5. Marián Mihalčo  5. Juraj Bojkun  *1937
6. Ria Rusnáková
7. Patrik Bezek
8. Adam Guzej  Prisťahovaní: 14
9. Eva Katherine Kontuľ  Odsťahovaní: 9
10. Janka Janočková  Sobáše: 6
11. Hana Barkóciová


Rok 2015

Narodené deti: Úmrtia:
1. Anton Ivanko   1. Anna Banduričová *1935
2. Timotej Semanko 2. Mária Bančejová *1922
3. Leo Breja 3. Helena Šimkaninová *1922
4. Vladimíra Juhásová 4. Mária Štefanová *1932
5. Sofia Staruchová 5. Milan Hoľuka *1956
6. Patrik Janočko 6. Ing. Rudolf Kovaľ *1959
7. Šimon Vanát 7. Ján Kovaľ *1925
8. Juraj Juhás   8. Mária Bakajsová *1933
9. Peter Tuľák 9. Helena Sudzinová *1943
10. Michaela Kovalová 10. Ján Gajdoš *1956
11. Eleonóra Palšová *1940
12. Helena Kuncová *1931
Prisťahovaní: 29 13. Ján Sojka *1955
Odsťahovaní: 14. Zuzana Ivanková *1932
Sobáše: 9 15. Anton Mati *1940
16. Ján Petro *1943

    


Rok 2014

Narodené deti: Úmrtia:
1. Šimon Smaržik 1. Pavol Sasz *1933
2. Tomáš Balog 2. Mária Papcunová *1932
3. Matilda-Lubushka Wilson 3. Anna Tokárová *1929
4. Mária Juhásová *1928
5. Július Balog *1943
6. Jiří Onufer *1960
7. Helena Sopiaková *1933
8. Ing. Rudolf Pástor *1943
9. Mária Humeníková *1951
10. Mária Šuhajdová *1928
11. Pavel Novák *1941
12. Helena Juhásová *1927
13. Miroslav Humeník *1949
Prisťahovaní: 22 14. Štefan Lukáš *1935
Odsťahovaní: 18 15. Dušan Mati *1963
16. František Rusnák *1957


   Rok  2013

Narodené deti: Úmrtia:
1. Viktória Poľaková  1. Michal Mitro *1945
2. Dominika Juhásová  2. František Juhás *1950
3. Filip Koval  3. Júlia Bančejová *1927
4. Mária Gujdová *1922
5. Anna Eliášová *1923
6. Anna Belejová *1920
7. Andrej Boruch *1927
8. Mária Čopová *1933
9. Jozef Mičko *1934
10. Helena Mikulová *1934
Prisťahovaní: 19 11. Ladislav Ivanko *1964
Odsťahovaní: 18 12. Malvína Gajdošová *1938
13. Mária Vašková *1930


Rok 2012

Narodené deti:  Úmrtia:
1. Martina Kočišková  1. Milan Šuhajda *1941
2. Richard Andrejco 2. Anna Bakajsová *1925
3. Filip Šuhajda 3. Tomáš Juhás *1951
4. Ján Šuhajda *1945
5. Štefan Minár *1930
6. Anna Ivanková *1931
7. Mária Greculová *1943
8. Anna Petrová *1923
9. Margita Bančejová *1947
10. Mária Kontuľová *1932
Prisťahovaní: 15 11. Anna Titková *1935
Odsťahovaní: 22 12. Anna Mihaľková *1935
13. Mária Bakajsová *1940


Rok 2011

Narodené deti:

 Úmrtia:
1. Miriama Štefušová  1. Mária Hrehová *1937
2. Dávid Haňo 2. Anna Dobeková *1926
3. Miroslava Vaľková 3. Ladislav Bančej *1944
4. Timotej Šuhajda 4. Anna Borecká *1921
5. Oliver Vanát 5. Štefan Papcun *1932
6. Ján Fedorišin *1928
7. Zuzana Bezeková *1917
8. Terézia Fedorišinová *1950
9. Štefan Grecula *1936
10. Michal Hreha *1950
11. Anna Sabolová *1944
12. Ing. Anton Titko *1953
13. Irena Rusnáková *1939
Prisťahovaní: 19 15. Juraj Sabol *1935
Odsťahovaní: 17


  Rok 2010

Narodené deti:  Úmrtia:
Bakajsa Kevin 1.   Juhásová Mária *1932
Kančiová Jenifer    2.   Mikulová Marta *1954
Demeterová Nela    3.   Pallaiová Anna *1924
Fedorišinová Nela 4.   Grecula Ján *1924
 5.   Sopiaková Mária *1915


Rok 2009

Narodené deti:    Úmrtia:
Kontuľ Alexander 1.    Koštival Michal *1943
Hajduk Lukáš 2.   Greculová Anna *1931
Vaľková Andrea 3.   Ivanová Emília *1929
Bezek Peter 4.   Mičková Mária *1938
Bančejová Anabela 5.   Bakajsová Anna *1922
Vallová Sofia 6.   Harčarová Helena *1928
Stubbsová Petra Martina
Bakajsa Marián
Kontuľ Maroš
Juhásová Monika
Kovaľová Stela


Rok 2008

Narodené deti:    Úmrtia:
Fedorišinová Timea 1.   Jacko Michal *1929
Sisák Silvio Leo 2.   Bančejová Zuzana *1928
Vaľková Marianna 3.   Fedorišin Pavel *1936
Sarvaj Samuel 4.   Kovaľová Anna *1926
Radyk Adrián Igor 5.   Minárová Anna *1932
Siranková Zoja 6.   Bakajsová Mária *1929
Gujda Sebastián 7.   Dezorzová Anna *1921
Piskorová Kathryn Kiara 8.   Staruch Andrej *1921
9.   Bakajsa Anton *1932
10.  Tuľák Juraj *1939
11.  Rusnák Michal *1946 


Rok 2007

Narodené deti: Úmrtia:
Bakajsa René 1.  Hubaľová Helena *1927
Secci Christián 2.  Ladiková Alžbeta *1912
Tirpák Radoslav 3.  Mikerová Jozefína *1917
Pavlov Matej   4.  Juhás Ladislav *1968
Balogová Žofia   5.  Lengyel Andrej *1938
Naščák Ján   6.  Peržeľová Paulína *1917
Kontuľová Anna
Kusý Jaroslav
Olejníková Miriam
Čarná Martina
Farbár Richard
Nadzam Marek


Rok 2006

Narodené deti: Úmrtia:
Bakajsa Samuel 1.    Greculová Anna *1917
Havránková Diana   2.    Bakajsová Mária *1932
Kočišková Janka   3.    Kovaľová Helena *1922
Šuhajda Dominik   4.    Dobek Dušan *1962
Volčko Alex   5.    Kovaľ Michal, Ing. *1941
Goga Viliam 6.    Bírová Sidónia *1924
Gajdošová Natália 7.    Gribová Anna *1926
Farbár Mário     8.    Goroľ Gejza *1935
9.   Svinárová Mária *1922
10.  Potocký Ján, Ing. *1956
11.  Juhásová Mária *1929
12.  Antoničová Mária *1929
13.  Tuľáková Verona *1916
14.  Puchyová Pavlína *1936


Rok 2005

Narodené deti:

 1. Bančejová Vanessa
 2. Demeterová Dominika
 3. Hamar Samuel
 4. Čarná Viktória
 5. Radyková Alexandra
 6. Palša Kristián
 7. Nadzamová Nikola

Úmrtia:

 1. Sasová Anna *1920
 2. Šalapová Anna *1928
 3. Ivan Anton *1961
 4. Fedorišin Milan *1954
 5. Mikitovičová Mária *1926
 6. Titko Andrej *1934
 7. Hrehová Zuzana *1916
 8. Fedorišinová Helena *1925
 9. Greculová Mária *1921
 10. Tuľák Ladislav *1950
 11. Bakajsová Anna *1921
 12. Ladika František *1934
 13. Mikulová Mária *1917
 14. Balogová Helena *1921


Rok 2004

Narodené deti:

 1. Paková Patrícia
 2. Balogová Katarína
 3. Šuru Damián
 4. Fedorišin Peter
 5. Ričány Samuel
 6. Kontuľ Martin
 7. Marinčáková Viktória

Úmrtia:

 1. Kunca Juraj *1928
 2. Martauzová Anna *1926
 3. Mikulová Helena *1927
 4. Majerníková Mária *1916
 5. Juhásová Jolana *1936
 6. Ivanič Ján *1935
 7. Lelenková Helena *1922
 8. Sojková Zuzana *1924
 9. Kozel Ján *1934

Rok 2003

Narodené deti:

 1. Nadzamová Ivana
 2. Naščák Šimon
 3. Ivan Martin
 4. Bakajsa Šimon

Úmrtia:

 1. Bakajsová Anna *1916
 2. Čabin Ján *1945
 3. Fedorišin Ján *1923
 4. Juhás Michal *1923
 5. Pavlová Anna *1914
Natur-pack
Úradné hodiny
Pondelok 08:00 - 15:00
Utorok 08:00 - 12:00
Streda 08:00 - 16:30
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 08:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

OcÚ Tel.č.: +421 56 68 94 871

E-mail: ocurakovec@gmail.com

Kalendár odvozu odpadu
Zaujímavé články | Články o našej obci