Úradná tabuľa

Program hospodárskeho a...

17.03.2023 0.42 Mb
oznámenie o strategickom dokumente

Integrovaná územná stratégia...

17.03.2023 0.42 Mb
oznámenie o strategickom dokumente

Zhromaždenie vlastníkov...

09.03.2023 1.28 Mb
PR "Ondava" Moravany

PR Moravany - Tušice

09.03.2023 0.58 Mb
mapa k rozhodnutiu

PR Moravany - Tušice

09.03.2023 0.33 Mb
Rozhodnutie

Informácia o začatí správneho...

21.02.2023 0.37 Mb
Výrub drevín 60-01/2023

Výkaz o komunálnom odpade za rok...

20.02.2023 0.12 Mb

Úroveň vytriedenia komunálneho...

20.02.2023 0.19 Mb

PR Moravany - Tušice

17.02.2023 0.55 Mb
Príloha k oznámeniu o začatí konania

PR Moravany - Tušice

17.02.2023 0.56 Mb
Oznámenie o začatí konania verejnou vyhláškou

Verejná vyhláška - kolaudácia...

02.02.2023 0.21 Mb

Zhromaždenie vlastníkov...

10.01.2023 1.8 Mb
verejná vyhláška

Rozhodnutie OÚ MI

29.12.2022 0.23 Mb
Zásobovanie obcí pitnou vodou, časť Rakovec nad Ondavou

Vyhlásenie voľby hlavného...

16.12.2022 0.74 Mb
voľba hlavného kontrolóra

VZN č. 2/2022

15.12.2022 0.49 Mb
o miestnych daniach a poplatku za KO a DSO

Oznámenie o zrušení trvalého...

13.12.2022 0.18 Mb

Oznámenie o zrušení trvalého...

13.12.2022 0.18 Mb

Pozvánka na OcZ 15.12.2022

11.12.2022 0.04 Mb

Rozhodnutie o zmene hraníc...

07.12.2022 2.73 Mb
verejná vyhláška

Návrh Dodatku č. 7 k VZN č....

30.11.2022 0.49 Mb

Návrh rozpočtu 2023 - 2025_sumár

30.11.2022 0.04 Mb

Návrh rozpočtu 2023...

30.11.2022 0.05 Mb

Návrh rozpočtu 2023 -...

30.11.2022 0.06 Mb

VZN č. 2/2022 o miestnych daniach...

28.11.2022 0.49 Mb
Návrh
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >
Natur-pack
Úradné hodiny
Pondelok 08:00 - 15:00
Utorok 08:00 - 12:00
Streda 08:00 - 16:30
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 08:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

OcÚ Tel.č.: +421 56 68 94 871

E-mail: ocurakovec@gmail.com

Kalendár odvozu odpadu
Zaujímavé články | Články o našej obci

Pri nedávnej návšteve uverejnil spravodajský štáb TASR zaujímavé články o našej obci, ktoré si môžete pozrieť a prečítať

Obec všeobecne:
Od obce si odvádzal svoje meno významný šľachtický rod

Alena Pelechová a kraslice:
Alena Pelechová si zo svojho koníčka urobila celoročnú živnosť

FS Rakovčan:
Ak sa v Rakovci nad Ondavou spieva, či tancuje, tak je za tým Rakovčan

Svätý dub:
Pýchou Rakovca nad Ondavou je unikátny dub

Rakovské gazdinky:
Rakovské gazdinky zostávajú verné receptom starých mám