Úradná tabuľa

Výkaz o komunálnom odpade za rok...

21.02.2024 0.11 Mb

Úroveň vytriedenia KO za rok 2023

21.02.2024 0.11 Mb

VZN č. 1/2023

15.12.2023 0.56 Mb
o miestnych daniach a miestnom poplatku

Pozvánka na OcZ 15.12.2023

12.12.2023 0.04 Mb

Odpredaj lesného pozemku

01.12.2023 0.37 Mb
verejná ponuka

Návrh rozpočtu 2024-2026_PRÍJMY

30.11.2023 0.06 Mb

Návrh rozpočtu 2024-2026_VÝDAVKY

30.11.2023 0.05 Mb

Návrh rozpočtu 2024-2026_sumár

30.11.2023 0.04 Mb

VZN č. 1/2023 k miestnym daniam a...

27.11.2023 0.56 Mb
Návrh

Rakovec nad Ondavou - úprava VNP,...

16.11.2023 0.76 Mb
Výkres č. 2

Rakovec nad Ondavou - úprava VNP,...

16.11.2023 0.44 Mb
Výkres č. 1

Rakovec nad Ondavou - úprava VNP,...

16.11.2023 1 Mb
Technická správa

Rakovec nad Ondavou - úprava VNP,...

16.11.2023 0.39 Mb
verejná vyhláška

Program odpadového hospodárstva...

06.11.2023 0.85 Mb
Záverečné stanovisko

Voľby do NR SR 2023

02.10.2023 12.62 Mb
Zápisnica o priebehu a výsledku volieb vo vol. okrsku č. 1 v Rakovci nad Ondavou

Informácia o začatí správneho...

02.10.2023 0.37 Mb

Pozvánka na OcZ 22.9.2023

22.09.2023 0.04 Mb

Regionálna inovačná stratégia...

16.08.2023 2.44 Mb
Rozhodnutie

Vodíková stratégia Košického...

16.08.2023 3.12 Mb
Rozhodnutie

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

02.08.2023 2.63 Mb

Ponuka na priamy predaj majetku

01.08.2023 0.2 Mb

Upozornenie VSD

11.07.2023 0.1 Mb
okliesnenie a odstránenie stromov v ochrannom pásme elektrického vedenia

Informácia pre voliča - Voľby do...

14.06.2023 0.22 Mb

Plán hospodárskeho rozvoja a...

13.06.2023 1.42 Mb
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >
Natur-pack
Úradné hodiny
Pondelok 08:00 - 15:00
Utorok 08:00 - 12:00
Streda 08:00 - 16:30
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 08:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

OcÚ Tel.č.: +421 56 68 94 871

E-mail: ocurakovec@gmail.com

Kalendár odvozu odpadu
Zaujímavé články | Články o našej obci