Obec Rakovec nad Ondavou rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Mesiac: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
12/2019 Rekonštrukcia šatne na futbalovom ihrisku Rakovec nad Ondavou NAŠ-klamiar, s.r.o.
11841.12 €
11/2019 zmena cien vývozu odpadu FURA s.r.o.
0.00 €
10/2019 Rekonštrukcia chodníkov v obci Rakovec nad Ondavou Eurovia SK, a.s.
33552.71 €
9/2019 Spolufinancovanie finančných nákladov na budovanie Kanalizácie, kúpa časti predmetnej stavby VVS, a.s.
2631.58 €
8/2019 poskytnutie fin. príspevku na projekt Ozvučenie kultúrneho domu Nadácia EPH
1000.00 €
7/2019 Uverejnenie inzercie Mediatel spol. s r.o.
60.00 €
6/2019 zmena - triedený zber odpadu Natur-Pack, a.s
0.00 €
4/2018 Dodatok č. 1 Výrez a ošetrenie stromov v miestnom parku Ing. Stanislav Germuška
1720.00 €
5/2019 Zmluva o poskytovaní dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže Obec Rakovec nad Ondavou
60.00 €
4/2019 spracovanie osobných údajov MADE spol. s r.o.
0.00 €
3/2019 Zmluva o poskytovaní dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže Mesto Vranov nad Topľou
50.00 €
2/2019 poč. program Infikat Win 2.0 Ing. Viktor Lajterčuk
0.00 €
1/2019 poľnohospodárska pôda Obec Rakovec nad Ondavou
246.28 €
22/2018 oplotenie parkoviska, oplechovanie múra na parkovisku pri cintoríne ALI Tender, s.r.o.
100.00 €
21/2018 financovanie 5 % nákladov, budúca zmluva o kúpe Kanalizácie VVS, a.s.
7631.58 €
20/2018 Zmluva o poskytovaní dotácie na prevenciu kriminality Obec Rakovec nad Ondavou
5000.00 €
19/2018 dohoda o spolupráci pri ošetrení chráneného Duba v obci Štátna ochrana prírody SR
1750.00 €
18/2018 Poskytnutie dotácie na Kanalizáciu a ČOV Obec Rakovec nad Ondavou
145000.00 €
17/2018 prenájom budovy č. 315 na účel prevádzky Cupiky Obec Rakovec nad Ondavou
287.50 €
16/2018 realizácia Parkoviska pri cintoríne SCORP, spol. s r.o.
44500.00 €
15/2018 vývoz materiálu vlastným traktorom z miestneho parku Milan Staruch
50.00 €
14/2018 pomoc pri upratovaní Domu smútku po rekonštrukcii Helena Mikulová
75.00 €
13/2018 Prevoz zeminy na vyrovnanie terénu pri Mlyne Ľuboslav Čižmár
60.00 €
12/2018 Prevoz zeminy na vyrovnanie terénu pri Mlyne Ľuboslav Čižmár
117.00 €
11/2018 o predaji palivového dreva Obec Rakovec nad Ondavou
42.00 €
10/2018 poskytnutie príspevku na Fitness park - doplnenie Nadácia EPH
1000.00 €
9/2018 určenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri zabezpečení podmienok nezávislého dohľadu nad ochranou osobných údajov osobnyudaj.sk s.r.o.
42.00 €
8/2018 spolupráca a financovanie realizácie národného športového projektu výstavby rekonštrukcie a dobudovanie futbalovej infraštruktúry v obci Slovenský futbalový zväz
10000.00 €
7/2018 o prenájme pozemku na výstavbu Zberného dvora D.K.Agro s.r.o.
100.00 €
6/2018 zhotovenie projektovej dokumentácie Zberný dvor SPK, s.r.o.
1000.00 €
5/2018 Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Natur-Pack, a.s
0.00 €
4/2018 Výrez a ošetrenie stromov v miestnom parku Ing. Stanislav Germuška
0.00 €
3/2018 Užívanie počítačového programu IFOKAT Ing. Viktor Lajterčuk
119.00 €
2/2018 odborná asistencia pri vypracovaní žiadostí Centrum regionálneho rozvoja Košického kraja, n.o.
1900.00 €
1/2018 Zmluva o poskytovaní dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže Mesto Vranov nad Topľou
50.00 €
15/2017 Zmluva o príspevku na poskytnutie dopravných služieb pre žiakov ZŠ SAD Humenné a.s.
0.30 €
14/2017 Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo št. rozpočtu na rok 2017 Ministerstvo vnútra
10000.00 €
13/2017 Zmluva o poskytovaní dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže Obec Rakovec nad Ondavou
50.00 €
12/2017 Zmluva o poskytovaní dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže Mesto Vranov nad Topľou
135.00 €
11/2017 Zmluva o servisnom prenájme rohoží Lindstrom, s.r.o.
5.24 €
10/2017 Prenájom pozemku na výstavbu parkoviska Gréckokatolícka cirkev, farnosť Rakovec n. O.
1.00 €
9/2017 pripojenie do distribučného systému VSD, a.s.
0.00 €
8/2017 poskytnutie fin. príspevku na výstavbu fitnessparku Nadácia SPP
1000.00 €
7/2017 Viacúčelové ihrisko Rakovec nad Ondavou Darien s.r.o.
24007.20 €
6/2017 Kamerový systém v obci Signál Jozef Mitro
7857.60 €
5/2017 ŽÚ MK v obci Eurovia SK, a.s.
20287.64 €
4/2017 prechádzanie kanalizácie cez nehnuteľnosti VVS, a.s.
0.00 €
3/2017 poskytnutie dotácie na prevenciu kriminality - Kamerový systém Ministerstvo vnútra
6300.00 €
2/2017 vydanie certifikátu na EID Disig, a.s.
0.00 €
1/2017 Poskytnutie sponzorského príspevku na Školský ples Pekárne ILaS a Cukrárne
0.00 €
15/2016 Dodatok - zmena v počte vyvážaných nádob FURA s.r.o.
0.00 €
14/2016 poskytnutie audítorských služieb Ing. Marta Podolcová, zodpovedný audítor, č. licencie 338
900.00 €
13/2016 poskytnutie fin. prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí na rok 2017 Mesto Košice
50.00 €
12/2016 výmena pouličných svietidiel za LED svietidlá Edison SK s.r.o.
16202.40 €
11/2016 Služba LTE 30 - internet Slovanet a.s.
23.50 €
10/2016 Zateplenie pavilónu U1 ZŠ s MŠ Rakovec n. O. PŠP, s.r.o.
4000.00 €
9/2016 sledovanie výziev na rekonš. ver. osvetlenia EkoSymbióza, o.z.
0.00 €
8/2016 služby aplikačných modulov IS DCOM DEUS
0.00 €
7/2016 zber, preprava a spracovanie elektroodpadu H+Eko spol. s r.o.
0.00 €
6/2016 vypracovanie relevantnej štúdie k projektu Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadov Iveta Ondarišinová
200.00 €
5/2016 zabezpečenie systému združeného nakladania s opadmi z obalov Natur-Pack, a.s
0.00 €
4/2016 zverejnenie inzercie Mediatel spol. s r.o.
60.00 €
3/2016 postúpenie práva a povinností investora na časť stavby Kanalizácia VVS, a.s.
0.00 €
2/2016 poskytnutie fin. príspevku na projekt Varím, varíš, varíme Nadácia SPP
1000.00 €
1/2016 dodanie cukrárenských výrobkov na ples Pekárne ILaS a Cukrárne
0.00 €
NNP-4/2015 prenájom telocvične Obec Rakovec nad Ondavou
5.00 €
ZBZ 5/2015 zabezpečenie systému združeného nakladania s opadmi z obalov Natur-Pack, a.s
0.00 €
ZVDM 2/2015 poskytnutie fin. prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí na rok 2016 Mesto Vranov nad Topľou
50.00 €
2015002219 poskytnutie fin. prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí na rok 2016 Mesto Košice
100.00 €
NNP-3/2015 prenájom telocvične Obec Rakovec nad Ondavou
5.00 €
112215 08U03 poskytnutie dotácie na likvidáciu skládky odpadu Environmentálny fond
33329.00 €
NNP-2/2015 prenájom telocvične Obec Rakovec nad Ondavou
5.00 €
NNP-1/2015 prenájom telocvične Obec Rakovec nad Ondavou
3.30 €
73/2015 Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Rakovec nad Ondavou Angel Wings, s.r.o.
35083.56 €
Nafta/19/2015 Fin. príspevok na projekt Rekonštrukcia športového areálu Nadácia SPP
1000.00 €
3/2015 KZ Predmetom predaja je pozemok par.č. 22/3 o výmere 433 m2 Obec Rakovec nad Ondavou
1.00 €
2/2015/KZ Predmetom predaja je záhrada par.č. 177 o výmere 1321 m2 Ladislav Mikitovič
1.00 €
1/2015/ZOD Zvýšenie energetickej účinnosti budovy MŠ Rakovec nad Ondavou Bricon Snakov, s.r.o.
44940.34 €
6/2014 Zásobovanie kancelárskymi potrebami a čistiacimi prostriedkami a materiálom podľa potreby ALDA Vranov n.T., s.r.o.
0.00 €
5/2014 Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce od 5 do 15 rokov Mesto Košice
50.00 €
4/2014 Financovanie projektu prevencie kriminality "Kamerový systém" MV SR
3000.00 €
3/2014 Rekonštrukcia miestnej komunikácie Eurovia SK, a.s.
19115.78 €
2/2014 Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce od 5 do 15 rokov Mesto Michalovce
50.00 €
1/2014 Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce od 5 do 15 rokov Mesto Vranov nad Topľou
50.00 €