Pasienkové spoločenstvo - Valné zhromaždenie

 16.05.2023

Výbor pozemkového spoločenstva Pasienkové spoločenstvo p.s. Rakovec, Vás pozýva na riadne zasadnutie valného zhromaždenia, ktoré sa uskutoční 17.6.2023 /sobota/ o 18:00 hodine v sále kultúrneho domu Obecného úradu v Rakovci nad Ondavou.

PROGRAM: 

Prezentácia účastníkov od 18:00 do 18:30

1. Zahájenie

2. Voľba komisií

3. Správa výboru o činnosti za roky 2022, 2021, 2020, 2019

4. Návrh plánu činnosti na rok 2023

5. Schválenie ročnej účtovnej uzávierky za rok 2022, 2021, 2020, 2019

6. Správa dozornej rady 2022, 2021, 2020, 2019

7. Zmeny stanov a zmluvy o založení pozemkového spoločenstva na základe novely zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách

8. Rozdelenie zisku za rok 2022,2021,2020,2019

9. Voľba orgánov spoločenstva

10. Rôzne

11. Prijatie uznesenia

Ak na zasadnutí zhromaždenia nebude dostatočná účasť na to, aby sa dosiahlo rozhodnutie podľa § 15 ods. 2 zákona o pozemkových spoločenstvách, bude sa považovať toto zasadnutie za prvú čiastkovú schôdzu. Druhá čiastková schôdza sa uskutoční dňa 24.6.2023 o 18:00 hod. v sále kultúrneho domu Obecného úradu v Rakovci nad Ondavou.

Dôležité!

V prípade, ak sa nemôžete zúčastniť zhromaždenia, môžete splnomocniť iného člena alebo blízku osobu, aby Vás na zhromaždení zastupovala. Vyplnené splnomocnenie nám prosím zašlite poštou v priloženej obálke. 

Tel. kontakt: +421 905 900 634

email: msojka@tempus.sk

V Rakovci nad Ondavou, 15.5.2023

                                                                                                                        Za výbor Pasienkového spoločenstva p.s. Rakovec nad Ondavou

                                                                                                                        Ing. Martin Sojka

                                                                                             


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >
Natur-pack
Úradné hodiny
Pondelok 08:00 - 15:00
Utorok 08:00 - 12:00
Streda 08:00 - 16:30
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 08:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

OcÚ Tel.č.: +421 56 68 94 871

E-mail: ocurakovec@gmail.com

Kalendár odvozu odpadu
Zaujímavé články | Články o našej obci