Pozvánka - Lesy Rakovec

 20.05.2024

Pozývame Vás na valné zhromaždenie Lesy Rakovec, Rakovec nad Ondavou 209, 072 03 Rakovec nad Ondavou, ktoré sa uskutoční 21.06.2024 o 18:00 hod. v zasadačke OcÚ s týmto programom:
Otvorenie
Voľba predsedajúceho a pracovných komisií 
Správa o činnosti
Plán činnosti na rok 2024, 2025
Schválenie hospodárenia a ročnej účtovnej uzávierky za rok 2023
Rôzne
Diskusia
Záver
Pre uznášania schopnosť valného zhromaždenia je Vaša účasť potrebná. 
Predsedajúci: Ing. Dušan Krnáč, 0918564116

Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >
Natur-pack
Úradné hodiny
Pondelok 08:00 - 15:00
Utorok 08:00 - 12:00
Streda 08:00 - 16:30
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 08:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

OcÚ Tel.č.: +421 56 68 94 871

E-mail: ocurakovec@gmail.com

Kalendár odvozu odpadu
Zaujímavé články | Články o našej obci