Prípravné konanie pozemkových úprav Rakovec nad Ondavou

 05.10.2020

OZNÁMENIE - Prípravné konanie pozemkových úprav.
Okresný úrad Michalovce, pozemkový a lesný odbor nariadil konanie o začatí pozemkových úprav v kat. území Rakovec nad Ondavou. Zároveň obecnému úradu doručil zoznam vlastníkov tak, ako sú evidovaní v katastri nehnuteľnosti. Vlastníci si na obecnom úrade môžu svoje údaje skontrolovať a prípadné nezrovnalosti môžu opraviť priamo na katastri.

Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >
Natur-pack
Úradné hodiny
Pondelok 08:00 - 15:00
Utorok 08:00 - 12:00
Streda 08:00 - 16:30
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 08:00 - 12:00

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

OcÚ Tel.č.: +421 56 68 94 871

E-mail: ocurakovec@gmail.com

Kalendár odvozu odpadu
Zaujímavé články | Články o našej obci